nazev.gif

nadpis.gif
 
Projekt Bonagrant

Myšlenkou projektu Bonagrant byla úprava venkovních atrií školy. V rámci ekologické výchovy jsme žákům chtěli umožnit aktivně se zapojit do úpravy prostředí a naučit je zásady pěstování bylin, drobné zeleniny a okrasných keřů.

V rámci projektu byly vyrobeny dřevěné rámy, které byly použity jako vyvýšené zahrádky. Žáci je ustavili v atriích, naplnili zeminou a osázeli bylinkami a zeleninou. Další byly instalovány v mateřských školách, kde děti s rodiči a svými učitelkami nasadili dýně, byliny, rajčata a během pobytu ve školce se o záhonky staraly.

Bonagrant Bonagrant

V atriích se žáci prvního i druhého stupně pravidelně starají o pěstované rostliny. Každý žák prvního stupně se staral i o svůj jahodník. Žáci druhého stupně kultivovali i travnatou plochu v atriích. Zároveň vysázeli květiny do zahradních květináčů a upravili parkoviště pro rodiče a návštěvy školy.

V atriích byly instalovány v sezóně lavičky a stoly a žáci je využívali jak na relaxaci o přestávkách, tak i k výuce a to nejen v předmětech zaměřených na přírodu. Jsme rádi, že prostředky z projektu byly využity i v našich mateřský školkách

Prostředky Bonagrantu byly využity účelně a naplnily smysl projektu. Na atriích budeme dále pracovat, zvláště na zatravněných částech a budeme tak podporovat udržitelnost projektu.

Bonagrant Bonagrant
Bonagrant Bonagrant
Bonagrant Bonagrant
Bonagrant Bonagrant
   
 
Výzva č. 57

Ve školním roce 2015/2016 se naše škola zapojila do projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednalo se o výzvu č. 57 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Z nabízených oblastí jsme si vybrali Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základních školy.

Účastí na tomto projektu se nám podařilo získat finanční podporu na obnovení materiálního a technického vybavení školní dílny. Zakoupeny byly nejen nové moderní stroje a nářadí, ale také materiál pro práci žáků ve školních dílnách.

Aktivní účast našich žáků na tomto projektu, nové vybavení školní dílny si můžete prohlédnout na fotografiích.
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57 Výzva č. 57
Výzva č. 57

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
 
Inovace na dosah

Cílem projektu je poskytnout pracovníkům partnerských škol – ředitelům, pedagogům, ICT metodikům – odbornou podporu a ucelený vzdělávací program, které pomohou s dalším rozvojem kompetencí využívat informační technologie v procesu výuky na ZŠ a SŠ.

Projekt umožňuje partnerům získat pro moderní způsob výuky 1:1 vhodná dotyková zařízení a ta plnohodnotně využívat napříč všemi vzdělávacími obory.

Informace o projektu>>
 
Společná řešení pro lepší učení

Informace o projektu >> Představení projektu >>
 

Škola dotykem

Naše škola je ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu Škola dotykem, organizovaného neziskovou organizací EDUkační LABoratoř a společností Samsung Electronics Czech and Slovak.

Jedná se o výzkumný projekt, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Dvanáct škol z České republiky otestuje v praxi vyučování pomocí tabletů a dotykových obrazovek. Žáci a učitelé se s nimi během tohoto školního roku budou učit, tvořit interaktivní materiály a bavit se.

Jak se dotykové technologie projeví na jejich motivaci? Budou kreativnější? Změní se způsob výuky a domácí přípravy? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi společně s učiteli a žáky z celé České republiky. Více informací o projektu na www.skoladotykem.cz.

 
Přírodní vědy pro každého a bez překážek >>
Projekt, který se zaměřuje na inovaci výuky přírodních věd na 2. stupni karvinských základních škol.

logo

 
Webové stránky projektu - www.karvinaopvk.cz
 
Od integrace k inkluzi >> 

logo

 
EU - peníze školám
Projekt EU - peníze školám, oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.

logo

 
Cizí jazyky - Otevřené dveře do EU >>
Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků.
Internetový portál pro žáky - www.otevrene-dvere.eu
 
Karvinský informační systém základních škol >>

 
Výuka ve školním arboretu >>
Díky podpoře Ministerstva životního prostředí je na naší škole realizován projekt Výuka ve školním arboretu.

 
Město Karviná informuje >>
Pro děti a rodiče žáků základních (a mateřských) škol z oficiálního informačního serveru.
 
Česko sportuje - olympijský víceboj >>
Český olympijský výbor přichází s projektem v rámci dlouhodobé kampaně Česko sportuje.

logo OV

zdroj: www.ceskosportuje.cz
 
Spolupráce s jazykovou školou Hello >>
V září 2013 jsme se stali partnerskou školou jazykové školy Hello, která je jedním z akreditovaných center pro mezinárodní zkoušky z angličtiny (Cambridge English) a němčiny (Goethe Institut).

 
Happysnack - zdravé svačinky pro žáky základních škol
Na naší škole je umístěn automat Happysnack se školními  programy Školní mléko/Ovoce do škol a zdravými svačinkami.
Rodiče mohou na stránkách projektu HAPPYSNACK vstoupit i do "svého" účtu. Rodičům je nabídnuta kontrola nad tím, co dítě svačí. Mohou sledovat výběry, stav kreditu. Na stránkách projektu Happysnack lze najít i další informace o projektu.

 
Projekt česko-polské spolupráce >>

Projekt česko-polské spolupráce
logo

 
Buď v pohodě >>

 
 

zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana