nazev.gif

nadpis
 
11. Žákovská ekologická konference v Praze na MŠMT

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se zúčastnili - Klára Adamcová, Daniel Kaplan, Adam Salamon, Janis Bojko, Ondřej Markovič celostátní žákovské ekologické konference, která se konala u příležitosti 70. výročí UNESCA a Mezinárodního roku světla a světelných technologií.

11. Žákovská ekologická konference

Konference byla zaměřena stejně jako v předchozích letech na prezentaci badatelských žákovských prací (individuálních i týmových) v oblasti problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje.

11. Žákovská ekologická konference 11. Žákovská ekologická konference

Náš česko–polský projekt „Ovzduší bez hranic“ vycházel z ročního měření prašnosti v okolí naší školy v Karviné. Pravidelným měřením podle určeného kalendáře meteorologického ústavu během celého roku jsme zjistili, že hodnoty koncentrace prachových částic PM10 jsou ovlivněné teplotou, větrem, množstvím srážek. Hodnoty svého monitoringu jsme porovnali s hodnotami naměřenými ČHMÚ. Chcete se o ně podělit? Prezentace >>  Video>>

11. Žákovská ekologická konference 11. Žákovská ekologická konference

Z ohlasů účastníků konference jsme nabyli pocit, že všechny prezentace zaujala, což nás inspirovalo k tomu, abychom ve zkoumání stavu životního prostředí v našem městě a okolí pokračovali.

11. Žákovská ekologická konference 11. Žákovská ekologická konference

Získané informace a zkušenosti školu obohatily o nové poznatky a podněty, které můžeme uplatnit při realizaci mezinárodních programu Globe , Ekoškola v tématech ovzduší, prostředí školy…

Naše škola se v tomto školním roce pokusí znovu obhájit mezinárodní titul Ekoškola a Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Domů se naši žáci vraceli plni dojmů a s chutí pustit se do další práce.
11. Žákovská ekologická konference
11. Žákovská ekologická konference
 

zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana