nazev.gif

nadpis
 

Projekt "Od integrace k inkluzi"

"Od integrace k inkluzi" - cíle projektu

 
Společná dílna s rodiči - "Tady a teď - tvořme svůj svět"

Ve  čtvrtek  16. října od 15.00 hodin proběhla již  třetí společná dílna v rámci projektu  "Od integrace k inkluzi". Její název „Tady a teď - tvořme svůj svět“ hovoří o tom, že se celé odpoledne neslo v podobě příjemných zážitků.  Žáci si s rodiči společně vyzkoušeli, jak lze zábavnou formou posilovat rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměťových dovedností, porozumění čtenému, vnímání rytmu. Také  si procvičili aplikaci gramatických pravidel a využili netradiční možnost komunikace pomocí prstové abecedy.

Všem  zúčastněným se společně prováděné činnosti líbily a zhodnotili celou akci jako smysluplně a užitečně  strávený čas.

OIKI OIKI
OIKI OIKI
OIKI OIKI
 
Společná dílna s rodiči - "Hrátky se slovy"

Ve čtvrtek 15. května 2014 se konala již druhá společná dílna s rodiči v rámci projektu "Od integrace k inkluzi" tentokrát pod vedením Barbory Bičejové. Děti se věnovaly společně se svými rodiči různým aktivitám, které jim byly inspirací pro domácí přípravu při nápravě poruch učení. Rodiče byli seznámeni s pomůckami, které se využívají v hodinách reedukace, a samozřejmě si práci s nimi vyzkoušeli. Všichni účastníci měli velký zájem o jednotlivé činnosti a aktivně se do nich zapojovali. Po celé odpoledne panovala výborná nálada a všichni účastníci se těší na další podobnou akci.

Děkuji všem rodičům a dětem za příjemně strávené odpoledne.

B. Bičejová

OIKI OIKI
Děkuji všem rodičům a dětem za příjemně strávené odpoledne. OIKI
OIKI Děkuji všem rodičům a dětem za příjemně strávené odpoledne.
OIKI OIKI
OIKI OIKI
OIKI OIKI
OIKI OIKI
 
Třídnická hodina "Strategie zvládání agresivity"

Ve čtvrtek 15. května 2014 se opět sešli žáci 6.B na třídnickou hodinu v rámci projektu "Od integrace k inkluzi". Tentokrát jsme se společně zaměřili na problém agresivity.

OIKI
OIKI OIKI
OIKI OIKI
 
Třídnická hodina "Potřeby a motivace člověka"
Ve středu 14. května se žáci 7.A sešli na druhou třídnickou hodinu v rámci projektu "Od integrace k inkluzi".
OIKI OIKI
OIKI OIKI
 
Dílny žáků s rodiči

Dne 6. března 2014 jsme strávili příjemné odpoledne v dílnách v rámci projektu "Od integrace k inkluzi" pod vedením školního speciálního pedagoga. Rodiče se svými dětmi měli možnost získat nové zkušenosti a inspiraci pro domácí přípravu a péči při nápravě poruch učení a seznámit se se zajímavými pomůckami. Odpoledne bylo přínosem pro děti i rodiče, dobrá nálada byla nejen během práce, ale i na konci u občerstvení. Děkuji všem rodičům i dětem za aktivitu, dochvilnost a příjemnou atmosféru.

P. Franková

OIKI -dílny OIKI -dílny
OIKI -dílny OIKI -dílny
OIKI -dílny OIKI -dílny
OIKI -dílny OIKI -dílny
OIKI -dílny OIKI -dílny
 

Třídnická hodina "Podpora vztahů mezi žáky a mezi učitelem a třídou"

Ve čtvrtek 27. února 2014 se sešli žáci 6.B v 7 hod. na třídnickou hodinu v rámci projektu "Od integrace k inkluzi". Tématem byla podpora kladných vztahů mezi žáky samotnými, ale i mezi žáky a učitelem. A to vše pomocí aktivit a her.

Do všech aktivit se zapojili všichni přítomní žáci, hodinu hodnotili kladně. Jenom to ranní vstávání se mnohým nelíbilo.

K. Mrkvová

TH - OIKI TH - OIKI
TH - OIKI
 
Třídnická hodina "Tvořivě řešíme mezilidské situace"

Žáci 7.A se 25. února 2014 zúčastnili třídnické hodiny, která byla součástí projektu Od integrace k inkluzi a jejíž název byl Tvořivě řešíme mezilidské situace. Žáci pod vedením paní učitelky Mgr.Daniely Dominové si ve skupinkách vyzkoušeli řešit různé problémové situace, které je mohou v životě potkat.

Cílem třídnické hodiny bylo, aby si účastníci uvědomili úskalí agresivního nebo pasivního přístupu, aby k problémům přistupovali spíše asertivně a při vymýšlení různých řešení svých problémů byli schopni uplatnit svoji tvořivost.

TH - OIKI TH - OIKI

TH - OIKI

TH - OIKI

zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana