nazev.gif

nadpis
 
Deváté setkání

Ve čtvrtek 9. června proběhlo 9. setkání s žáky, kteří se scházejí v "Mense". Připraveno pro ně bylo několik zeměpisných a vlastivědných úkolů, kdy se žáci seznámili s turistickými značkami a symboly. Na závěr ve venkovním areálu školy prošli vytyčenou trasu, kde využili nabyté znalosti a procvičili paměť.

Klub Mensy Klub Mensy
Klub Mensy Klub Mensy

Klub Mensy

 
Osmé setkání "Hádanky, hlavolamy, nová dimenze"

Ve čtvrtek 26. května proběhlo další setkání klubu Mensy pod vedením p.uč.Koóšové, Kudelové a Weissgärberové. Žáci luštili hlavolamy, rébusy, početní doplňovačky. Ponořili se do prostorových obrazů nové dimenze a četli zamotaný text.

Bylo to o hlavolamech, šifrách a různých hádankách. Nám se to moc líbilo.      Vojta a Bára 4.B
Klub Mensy Klub Mensy Klub Mensy

Klub Mensy

 
Sedmé setkání "Jazykové hry"

Ve čtvrtek 12. května se děti z Klubu Mensa věnovaly jazykovým hrám a zamýšlely se nad rozdílností a podobností jazyků. Při pátrání po původu a významu svých jmen používaly tablety. Na otázku jestli se jim odpoledne líbilo odpověděly: "Líbilo se mi to moc, úplně všechno...", "...líbila se mi hra Práskačka", " ...líbilo se mi, že jsme dělali s tabletem".

Mensa Mensa
Mensa Mensa
 
Šesté setkání "Sufický tanec"

Dne 28. dubna proběhlo další setkání žáků v Klubu Mensy pod vedením uč. Hrachové a uč. Baranové. Toto setkání bylo zaměřené na propojení správného dýchání s hudbou a pohybem. Žáci se seznámili s principem a významem "sufického tance" a měli možnost se aktivně zapojit do tohoto typu cvičení. Všichni tuto činnost bez problémů zvládli a na závěr toto odpolední setkání kladně zhodnotili.

 
Páté setkání "Hádanky, hlavolamy, šifry"

Dne 14. dubna se uskutečnilo další setkání žáků v Klubu Mensy na téma "HÁDANKY, HLAVOLAMY A ŠIFRY" pod vedením uč. Bičejové, uč. Káňové a uč. Frankové. Děkujeme všem zúčastněným dětem za aktivní práci a gratulujeme úspěšným řešitelům.

Vojta 4.A: „Klub Mensa - kroužek pro chytré hlavy – řešili jsme šifry, hlavolamy, tajenky a vše, co souvisí s přemýšlením a vytrvalostí. Všichni si to moc užili, do Klubu Mensy děti chodí rády a s chutí. Proto chválím."

Klub Mensa Klub Mensa
Klub Mensa Klub Mensa
Klub Mensa Klub Mensa
Klub Mensa Klub Mensa
 
Třetí setkání "Deskové a vědomostní hry"

Ve čtvrtek 8. března se uskutečnilo 3. setkání klubu Mensa. Naše setkání bylo nazváno Deskové a vědomostní hry. Při těchto hrách jsme rozvíjeli paměť, sociální dovednosti, pohotovost, postřeh, slovní zásobu, trpělivost, sebeovládání, dodržování pravidel, řešení problémů a týmovou spolupráci.

Děti si mohly zahrát tyto hry: Šachy, Dámu, Brainbox, Sudoku, Ubongo, Dubble, AZ kvíz junior... Atmosféru při hrách prozradí naše fotografie.

klub Mensy klub Mensy
klub Mensy klub Mensy
klub Mensy klub Mensy
klub Mensy klub Mensy
klub Mensy
 
Druhé setkání "Soutěživé odpoledne pro chytré hlavičky"

Ve čtvrtek 18. února se uskutečnilo další setkání klubu Mensy. Tentokrát bylo nazváno " Soutěživé odpoledne pro chytré hlavičky". Pro žáky paní učitelky připravily program,který byl zaměřen na tři oblasti:

1. Luštění rébusů
2. Logické hlavolamy
3. Malování na zeď

Děti se aktivně zapojily do všech činností, ovšem největší úspěch sklidilo malování na zeď.
klub Mensy klub Mensy
klub Mensy klub Mensy
klub Mensy klub Mensy
klub Mensy klub Mensy
 

První setkání "Zdraví pod mikroskopem"

Ve čtvrtek 4. února 2016 se uskutečnilo první setkání klubu Mensy. Všichni účastníci se věnovali práci s mikroskopem. Paní učitelka nejprve vysvětlila a názorně ukázala, jak se s mikroskopem pracuje. Děti si už během výkladu postupně zkoušely, jak se s jednotlivými částmi mikroskopu pracuje. Potom už nebyl problém správně pod mikroskop umístit preparát a pořádně ho prozkoumat. A prozkoumávaly se nejen hotové preparáty, ale využila se i sada na přípravu preparátu - zkoumaly se buňky pokožky cibule, pod mikroskopem mezi sklíčky se pohybovala trepka velká.

Vyhrazený čas rychle uběhl, tak jsme se dostali jenom k mikroskopu, zdraví, už bez mikroskopu, snad někdy příště.

Klub Mensa
Klub Mensa Klub Mensa
Klub Mensa Klub Mensa
Klub Mensa Klub Mensa
Klub Mensa Klub Mensa
Klub Mensa
 


Zpět 

Úvodní strana