nazev.gif

nadpis.gif
 
i
sipka.gif O škole... sipka.gif Historie školy
Základní informace o škole a jejich aktivitách. Povídání o historii školy,  kdy a kým byla škola slavnostně otevřena pro žáky.
sipka.gif Školní rok 2017/18 sipka.gif Učitelský sbor 2017/18
Informace o průběhu školního roku  (prázdniny, třídní schůzky a zvonění). Přehledná tabulka s informacemi o pedagogickém  sboru, který působí na naší škole.
sipka.gif Roční plán práce 2017/18 sipka.gif Projekty a spolupráce
Plán práce školy, který je schvalován na začátku každého školního roku a vytyčuje hlavní cíle školy. Projekty, kterých se škola účastní nebo se účastnila. Spolupráce s dalšími organizacemi, školami apod.
sipka.gif Vedení školy sipka.gif Ekonomický úsek
Informace o personálním složení vedení školy. Personální složení ekonomického úseku školy a informace potřebné v obchodním styku.
sipka.gif Úspěchy našich žáků sipka.gif Zájmové útvary
Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách. Přehledná tabulka informující o kroužcích ve školním roce 2017/18.
sipka.gif Naši absolventi sipka.gif Projekty ESF
Úspěchy našich absolventů.. Projekty - veřejně prospěšné práce.
sipka.gif Cambridgské zkoušky sipka.gif Statistiky
Cambridgské zkoušky na naší škole. Přehledné tabulky informující o počtech žáků a tříd  v jednotlivých letech.
sipka.gif Školní poradenské pracoviště sipka.gif Správci sítě
Poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Informace správců sítě.
sipka.gif Mapa s umístěním naší školy sipka.gif Informace o Karviné
Interaktivní mapa Karviné se značkou naší školy na serveru maps.google.cz. Základní informace o městě Karviná.
sipka.gif Projekt EDUNET sipka.gif Adopce na dálku
Tento projekt podporuje vnitřní proměny školy  se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí učitele a zlepšení klimatu na školách Žáci, učitelé, rodiče a příznivci naší školy díky finančnímu příspěvku umožnili malému děvčátku z Guineje chodit do školy.
sipka.gif Dokumenty školy sipka.gif Vzdělávání žáků
Dokumenty týkající se školy a vyučování. Pro děti osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.
sipka.gif Televize sipka.gif Různé
V Karviné sestavují studenti funkční 3D tiskárny- TV Polar
Pasování na čtenáře 2017 - TV Polar
Naši žáci programovali SPŠ roboty - TV Polar
Za jazyky do Evropy - Rakousko - školní vysílání
Žáci a učitelé ZŠ Borovského poznávali Evropu - TV Polar
Pasování na čtenáře - školní vysílání
Karneval - školní vysílání
Karvinským prvňáčkům ze ZŠ Borovského udělalo radost pololetní vysvědčení - TV Polar
Poetická kavárnička Jiřího Žáčka - školní vysílání
Škola v přírodě - školní vysílání
Samsung - školní vysílání
Tablety ve škole - TV Polar
První den ve škole - školní vysílání
Vernisáž - TV Polar
Zimní hry - TV Polar
Pasování na čtenáře - TV Polar
Přírodní vědy pro každého - TV Polar
Elektrodny na ZŠ Borovského - TV Polar
Návštěva z Francie - školní vysílání
Finanční gramotnost na ZŠ - TV Polar
Technika nás baví - soutěžní model auta - TV Polar
Naši prvňáčci - TV Polar
Elektrodny v Karviné - TV Polar
Týden knihoven v Karviné s našimi druháky - TV Polar
2. ročník zimních her - TV Polar
Po stopách zvěře - TV Polar
Balonmánie - školní vysílání
Drakiáda - školní vysílání
Týden s panem Semaforem - školní vysílání
Zahájení školního roku.2011/12 - TV Polar
Zimní hry - TV Polar
Netradiční kraslice - TV Polar
M. Raszyk a mezinárodní zeměpisná olympiáda v Mexiku - TV Polar

O pobytu našich žáků na AGRO kurzu na Hrádku.
Žáci z polské školy u nás na návštěvě.
Úspěchy našich žáků nejen ve škol. soutěžích.
Poděkování - záložky a kalendáře.
Vyhodnocení rodičovských dotazníků.

su.gif

rkka.gif

i

zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana