nazev.gif

nadpis
 
  Akce školní rok 2016/17
  Akce školní rok 2015/16
 
Školní rok 2017/18
 
Tradiční vánoční jarmark

Pátého prosince se na naší škole konal tradiční vánoční jarmark, na kterém děti svými výtvory dokázaly vykouzlit krásnou vánoční atmosféru. Výrobky byly opravdu nápadité. Vlastnoručně vytvořené ozdoby a dekorace na svátečně prostřený stůl, svíčky, svícny, přáníčka, různé slané a sladké dobroty. To vše a možná ještě něco navíc měli možnost nakoupit všichni, kteří na jarmark zavítali.

vánoční jarmark

Vánoční atmosféru doplnila třída 5. A, která společně s paní učitelkou nacvičila vánoční písničky a koledy. Od školní jídelny se šířila vůně vánočního punče. Mohli jste ochutnat zdravý, odlehčený bramborový salát či různé druhy karbanátků. Nesměla chybět také sladká tečka v podobě mini dezertů. Ve škole zavládla pohodová atmosféra. Děkujeme všem, kteří se na přípravě vánočního jarmarku podíleli.

vánoční jarmark
Další fotografie >>
 
Badmintonový turnaj 6.A – Tvořivá noc ve škole

V pátek 24. listopadu proběhl turnaj žáků a rodičů v badmintonu. Všechny týmy hrály s velkým nasazením, ale přes veškerou snahu může být vítězem vždy jen jeden a tentokrát to byla smíšená dvojice Míša Vronková a tatínek Adri Ledvoňové.

turnaj turnaj

Po ukončení turnaje se žáci s rodiči rozloučili a společně jsme strávili „tvořivě – strašidelnou noc“ ve škole. Během celého večera jsme si užili spoustu legrace, objednali si pizzu a ochutnávali dobroty, které připravily maminky žáků. Spát se nám moc nechtělo, ale přesto únava zvítězila a ráno jsme se vrhli do úklidu.

Bylo to moc fajn a těšíme se na další společnou akci.

Kateřina Kempná

noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
   
 
Beseda s policistkou

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhla v 2.B beseda s policistou pod názvem "Policejní pohádky". Děti si poslechly zajímavý příběh ze života dětí a hovořily o správném chování v nebezpečných životních situacích. Po pohádce následoval test, ve kterém děti hledaly správná řešení různých životních situací. Test dopadl výborně. Na závěr hodiny byly děti obdarovány drobnými dárečky. Byla to zajímavá a poučná hodina.

Beseda s policistkou Beseda s policistkou
Beseda s policistkou Beseda s policistkou
Beseda s policistkou
 
Hra "Finanční svoboda"

Naše škola se zapojila do projektu s názvem Karvinské hry finanční gramotnosti, a proto se ve středu 15. listopadu žáci 8.A s některými deváťáky učili lepšímu zacházení s penězi formou společenské hry Finanční svoboda. Ta je postupně srozumitelně naučí orientovat se ve světě financí, sestavovat vyrovnaný rodinný rozpočet, vytvářet odpovídající rezervy a vést tak k chování předcházejícímu finančním potížím.

V první fázi se žáci seznámili s důležitými pojmy a hrou samotnou, v druhé fázi by se měli ve svých dovednostech zlepšovat. Ti nejlepší budou totiž naši školu reprezentovat v klání karvinských škol.

finanční gramotnost finanční gramotnost
finanční gramotnost finanční gramotnost
finanční gramotnost finanční gramotnost
finanční gramotnost finanční gramotnost
 
Divadelní představení „Don Quijote a ti druzí“

V pátek 3. listopadu se naše hudebna proměnila v komorní divadelní scénu, navštívilo nás totiž Divadélko pro školy z Hradce Králové. V podání herců Michala Moravce a Víta Troníčka byli naši deváťáci a část osmáků seznámeni se španělskými autory z období renesance a baroka. A byli jsme nadšení! Herci podávali strhující výkony, využívali svůj osobitý humor, poutavý obsah ukázek naše žáky pohltil, hudebnou otřásaly salvy smíchu. A co víc, do představení byli zapojeni i žáci a musíme uznat, že se svého úkolu zhostili se ctí a nenechali se zahanbit!

Děkujeme oběma hercům za skvělý zážitek, za energii, kterou do představení vložili, a těšíme se na příště!

divadlo v hudebně

divadlo v hudebně divadlo v hudebně
divadlo v hudebně divadlo v hudebně
divadlo v hudebně divadlo v hudebně
Děkujeme oběma hercům za skvělý zážitek, za energii, kterou do představení vložili, a těšíme se na příště!
 
Beseda s nevidomou paní

Dne 1. listopadu měli žáci pátého ročníku možnost zúčastnit se ve škole besedy s nevidomou paní a jejím asistenčním psem Rockym. Dozvěděli jsme se praktické věci ze života nevidomých. Paní nám vysvětlila, jak se máme k nevidomým chovat na ulici nebo v dopravních prostředcích. Jakým způsobem jim můžeme pomoci. Viděli jsme i jak pomoci nevidomému přejít např. přechod pro chodce. Vyzkoušeli jsme si některé pomůcky, jako je hůlka, stroj na psaní Braillova písma, čtečka. Paní nám trpělivě zodpověděla mnoho našich zvídavých otázek. Na závěr jsme si pohladili Rockyho a předali jsme pro něho pár pamlsků.

Nevidomá Nevidomá
Nevidomá Nevidomá
Nevidomá Nevidomá
Nevidomá Nevidomá
Nevidomá Nevidomá
Nevidomá
 
Noc ve škole

V noci z 25. na 26. října 2017 strávila V.B noc ve škole. Projít si strašidelnou školu a přespat v ní vyžadovalo mnoho odvahy, ale zvládli jsme to! Objednali jsme si výbornou pizzu, na chodbě zahráli pár her. A pak už jsme se uložili ke spaní a dívali se na filmy. Někteří z nás pojali nocování stylově. A tak s námi spali i kostráci, ale tentokrát jen na pyžamcích. Ráno jsme díky nevypnutému budíku na mobilu měli první budíček v šest, ale povedlo se nám ještě si chvilku pospat. Na závěr jedna společná fotka a velký úklid třídy. Zbylo nám pár hezkých vzpomínek na dobrodružné chvíle se spolužáky v noci ve škole.

Tak snad zase někdy příště?

noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
noc ve škole noc ve škole
noc ve škole
 
Exkurze do archeoparku

V úterý 17. října navštívili žáci 6.A a 6.B Archeopark Chotěbuz. Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu si mohli žáci prohlédnout a seznámit se tak s životem našich předků.

Měli jsme možnost zkusit si střílet z luků, dobývat hradby nebo se seznámit s mletím obilí na žernovech.

Po celou dobu návštěvy nás provázel velice ochotný pan průvodce, který nám odpovídal na všechny naše zvídavé dotazy. Na závěr jsme si také napsali test, který dopadl úspěšně.

archeopark
archeopark
archeopark archeopark
archeopark
archeopark archeopark
archeopark
 
Exkurze po Karviné

V pondělí 16.října byli žáci 3.A a 3.B na exkurzi po Karviné. Nejdříve jsme prošli s paní průvodkyní Mgr. Libuší Kolkovou pěšky park B.Němcové a náměstí ve Fryštátě. Potom jsme nasedli do autobusu a vydali se po všech devíti částech našeho města. Nejvíce se nám líbilo v šikmém kostele sv. Petra z Alkantary. Všechno je tam úplně nakřivo. I když nám paní průvodkyně ukazovala, že podlaha je rovná. Už víme, že název Karviná vznikl ze starého slova „karva“. Tak se kdysi říkalo kravám. Projeli jsme taky kolem rybníků ve Starém Městě. Mají zajímavá jména: Panic, Sirotek, Ženich a Vdovec. V Darkově jsme přešli přes most a šli se napít do lázní léčivé darkovské vody. Zpátky jsme jeli kolem Rehabilitačního ústavu až k Vodárenské věži a Jäklu. Exkurze byla super.

exkurze po Karviné

Ve třídě jsme nakonec ve skupinách zpracovali všechno, co jsme se dověděli.

exkurze po Karviné
Další fotografie >>
 
Exkurze do Prahy

Ve čtvrtek 21. září brzo ráno vyjeli žáci 9.A a 9.B na exkurzi do Prahy. Každý si předem připravil informaci o některém známém místě v Praze a s tím seznámil své spolužáky. Ti si o všem dělali záznam do připravených pracovních listů.

Od 7.30 všichni procházeli známými trasami ještě nepřeplněnými turisty, stihli v poledne slavnostní výměnu stráží na Hradě a před odjezdem vlaku utratili rodičovské peníze při návštěvě nákupního centra.

Exkurze do Prahy
 

zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana