nazev.gif

nadpis.gif
   
   

přírodapřírodapřírodapříroda

EKOKODEX:

 

Utrhneme-li květinu, zvadne.
Chytíme-li motýla, zahyne.
Tehdy pochopíme,
že přírody se můžeme dotýkat jen srdcem.

   
Ekoškola - úvod
Titul Ekoškola
Ekotým
Ekokodex
Dlouhodobý plán EVVO  2013-2017 s aktuálním ročním plánem
Srovnávací analýza
Témata Ekoškoly ve výuce:
Třídění odpadů
Recyklohraní:
Projekt GLOBE
 

Akce:

Zemské kolo floristiky
Ekoolympiáda 2017
Den Země 2017
Floristická soutěž 2017
Včelařská výstava 2016
Den Země 2016
Odvoz papíru
Škola v přírodě - Kaprálův mlýn
ČaSP - práce v dílnách
Návštěva arboreta
Odvoz elektroodpadu
Biologická olympiáda
Odvoz starého papíru
Soutěž v aranžování květin
Na přírodovědné stanici
ČaSP - geometrické modely
Příprava venkovní učebny
Zemské kolo ve floristice
Den Země 2013
Okresní kolo floristické soutěže
Výsadba v atriu
Soutěž s panem Popelou
Zahrada 2011
Tajemství lesa
Včelařská výstava
Exkurze na skládku
Exkurze - záchranná stanice
Předpěstování paprik a rajčat
Pozoruhodný život sov
Soutěž SOS Biodiverzita
TEREZA
říjen 2010
Zahrada 2010
Přírodovědná stanice
Obhájení mezinárodního titulu EKOŠKOLA
TEREZA květen 2010
Den Země 2010
Ekovýprava na ZŠ Slovenská
Návrat orla skalního
Zdravý životní styl ve VV v 3.A
Škola udržitelného rozvoje 2010 - 2012
Pozorování buňky
Příprava hodnocení úklidu
Třídění papíru z prodejny učebnic
Třídění v ekologických praktikách
Ekotým a třídní schůzky
MŠMT - Žákovská ekolog. konference
TEREZA září 2009
Úklid v areálu školy
ČaSP - přírodovědná stanice
Ekologické dny "Zahrada blízká přírodě
Zahrada 2009
Ekologická praktika a výstava včel
ČaSP - pěstitelství
TEREZA červen 2009
Ekoolympiáda 2009
Šrotonátor-soutěž
Ekolampa
Den Země 2009
Soutěž - kalendář
Přírodovědná soutěž
Praha - TEREZA 2008
Ekokodex
Na přírodovědné stanici
Zahrada 2008
Sběr 2008
Ekoolympiáda 2008
Den Země 2008
TEREZA listopad 07
Ekologická škola Moravskoslezského kraje
Výstava - bezobratlí
Zahrada 2007
TEREZA květen 2007
Den Země
Praha - TEREZA 2007
Zhodnocení výstavy
"Vzdušný oceán"
Škola udržitelného rozvoje 2006 - 2009
Planetárium
Pětidenní setkání Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
Výstava "Vzdušný oceán"
Exkurze
"Zasaď strom"
Fauna a flóra MS kraje
Sněm dětí ČR pro ŽP
Zahrada 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapati.gif


Zpět     

Úvodní strana