nazev.gif

nadpis.gif
     
2017/18
     

blueball

Plán práce na školní rok 

blueball

Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro základní vzdělávání

blueball

Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání (ŠD)

blueball

Školní řád
 

blueball

Hodnocení žáka ve škole   (Součást školního řádu ZŠ Borovského)
blueball Minimální preventivní program
blueball Program proti šikanování
blueball (NE)bezpečný internet
blueball Školní preventivní strategie 2012 - 2017
blueball Postup při výskytu rizikového chování na naší škole
blueball Řád školní družiny  
  blueball Řád školní jídelny

blueball

Zdravá škola

blueball

Dlouhodobý plán EVVO na školní roky 2013- 2017 s aktuálním ročním plánem

blueball

Informace o škole zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

blueball

Plán ICT - k nahlédnutí u ředitele školy

blueball

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/17

blueball

Žádost o uvolnění žáka (k vytištění)
   
 
 


zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana