nazev.gif

nadpis
 
Dopis - září 2017
dopis
Bintya Bintya
Bintya
 
Adopce na dálku přece jen pokračuje
adopce pokračování
 
Ukončení projektu adopce
dopis
 
dopis
 
Dopis - červen 2016
Karviná
28. 6. 2016

Chère Binty,
Ça y est! Encore quelques jour à l’école et aprés deux mois de vacances d’été. Parfait! Plein de temps pour nous reposer, voyager, découvrir des nouvelles choses a faire, deux mois pour nous amuser avec nos amis et pour les nouvelles experiences. Nous adorons l’été. Aujourd’hui il fait super chaud, 32 degrés, en Tchèquie ce n’est pas courrant, alors on suffre un peu car nous n’avons pas l’habitude.
Ces derniers jour l’école finit plus tôt, on fait des activités sportives, on joue des jeux de société et puis on rentre chez nous ou on fait des activités périscolaires: le sport, la musique etc… Il y a aussi plein de petits voyages scolaires à la montagne par exemple ou on va découvrir des lieux que nous n’avons pas encore visité.
Nous éspérons que tout va bien chez toi.
Bisous de tes amis tchéques
 
Karviná
28. 6. 2016

Milá Binty,
A je to tady! Ještě pár dní a jsou tu dva měsíce letních prázdnin. Skvělé! Bude mít spoustu času na odpočinek, cestování, objevování všeho nového, dva měsíce na zábavu a nové zážitky. Milujeme léto. Dnes je příšerné horko, 32 stupňů, to u nás není zrovna běžné a tak trochu trpíme, protože na to nejsme zvyklí.
V těchto posledních dnech škola končí o něco dříve, více sportujeme, hrajeme společenské hry a když se vrátíme domů, máme ještě různé kroužky – sport, hudba atd. Jezdíme na školní výlety, například na hory nebo se účastníme exkurzí do míst, která jsme ještě nenavštívili.
Doufáme, že se máš hezky.
Posíláme pusu.
 
Výměna dopisů - podzim 2015
 
dopis
dopis
dopis
dopis
 
Duben 2015
dopis duben 2015
A Bintye nám odepsala na náš dopis z října 2014
Úryvek dopisu, který psala Bintye sama...
dopis
.
dopis
dopis
A přidala ještě několik obrázků...
obrázky
obrázky
 
Co jsme odepsali...
Karviná 18. 9. 2014

Chère Bintya,

Nous espérons que tout va bien chez toi et que tu vas bien aussi. Nous avons entendu parler d‘Ebola et alors on se fait des soucis maintenant. Nous ne sommes pas capables d‘imaginer comment c’est grave ni comment c’est difficile pour vous….mais malgré que tu es loin de nous, nous pensons souvent à toi.

Nos vacances d’été sont terminées et il faut  recommencer à travaillerJ (En automne il y a trois jours de vacances et en hiver deux semaines) Il fait du soleil mais ça ne va pas durer longtemps. En automne il fait froid et il pleut souvent. Nous profitons de ce beau temps et on sort souvent avec nos amis.

Nous sommes très heureux que tu aimes aller à l’école et que tu fasses des progres. Nous te souhaitons bonne chance et a bientôt….

Bisous

Tes amis

 
Karviná 18. 9. 2014

Drahá Binty,

Doufáme že se máš dobře a že je vše v pořádku. Slyšeli jsme o ebole a tak si teď děláme starosti. My si tady ani nedokážeme představit nakolik je to vážné a jak těžké to pro vás musí být…ale každopádně, přestože jsi tak daleko, neustále na tebe myslíme.

Letní prázdniny jsou už za námi a tak je třeba se znovu dát do práce. Na podzim máme ještě tři dny volna a v zimě dva týdny. Svítí sluníčko, ale už to nebude trvat dlouho. Na podzim bývá zima a často prší. Užíváme si proto ještě hezkého počasí a chodíme s kamarády ven.

Jsme moc rádi, že tě baví chodit do školy a že děláš pokroky. Přejeme ti hodně štěstí a brzy nashledanou…

Posíláme pusy
Tví kamarádi  
 
Odpověď Bintye na náš dopis
 
Dopis pro Bintyi - březen 2014

Karviná 12. 3. 2014

Chère Bintya,

Nous sommes très heureux d’obtenir ta lettre et nous  espérons que tu vas bien. Nous allons très bien, aussi.

Ici, il fait très beau. Le soleil brille et les arbres commencent à fleurir, on entend partout le rire des enfants, parce que  le printemps s’approche. Nous adorons la  chaleur et  le soleil. Au printemps, nous pouvons faire beacoup d’activités de plain air. Nous pouvons aller faire de la randonnée avec nos familles, faire du vélo , faire des sports ou admirer la beauté de la nature.

 Merci pour tes images, Bintya, elles sont très belles!

Nous te faisons de gros bisous et nous ésperons quo tu vas nous envoyer une lettre encore.

À bientôt!

Tes amis

 

Karviná 12. 3. 2014

Milá Bintyo,

jsme rádi, za tvůj další dopis a že se máš dobře. My se máme také velmi dobře.

U nás je velmi pěkné počasí. Sluníčko svítí, květiny a stromy začínají být barevné, všude okolo je slyšet dětský smích, protože začíná jaro. Máme moc rádi sluníčko a teplo. Když je jaro, můžeme dělat spoustu venkovních aktivit. Můžeme jít s našimi rodinami na túru, jezdit na kole, sportovat nebo obdivovat krásy naší přírody.

Děkujeme ti za tvé obrázky, Bintyo, jsou velmi pěkné!

Posíláme Ti velkou pusu a doufáme, že nám zase pošleš dopis.

Nashledanou!

Tví přátelé

 
foto foto
 
Dopis od Bintye
dopis
dopis
dopis
dopis
 
Dopis pro Bintyi - naše odpověď
                                                                                                              Karviná 13. 9. 2013

Chère Bintya,

Merci pour ta dernière lettre, ça nous faisait très plaisir. Comment ça va? Nous espérons que tout vas bien chez toi.

Les vacances d‘été ont fini et nous rentrons à l’école aprés deux moins. Nous sommes allés à la mer avec nos familles, nous avons voyagé pour les pays étrangers, on a visité des lieux intéressants  de la République tchèque ou nous sommes restés à la maison.

L’automne arrive dans quelques jours. Les feuilles commencent à tomber, la nature commence à se colorer.

A propos, Bintya, tes images sont très belles, tu peins très bien.

Nous pensons beaucoup à toi et nous t’envoyons un  gros bisou!

Très cordialement!
 

Tes amis!

 

                                                                                                              Karviná 13. 9. 2013

Naše drahá Bintyo,

děkujeme ti za tvůj poslední dopis, velmi nás potěšil. Jak se máš? Doufáme, že je u tebe všechno v pořádku.

Hlavní prázdniny nám skončily a my jsme se po dvou měsících vrátili zpět do školy. Strávili jsme je u moře s rodinou, cestovali jsme do zahraničí nebo po České republice nebo jsme zůstali doma.

Za chvíli tu máme podzim. Stromy začínají opadávat a příroda začíná být barevná.

Mimochodem, Bintyo, tvé obrázky jsou nádherné, krásně maluješ.

Hodně na tebe myslíme a posíláme ti velkou pusu!


S pozdravem, Tví přátelé!


 

 

Překlad dopisu do francouzštiny - Martina Pakošová

 
Dopis od Bintye - duben 2013
dopis od Bintye
obrázky
překlad
 
Dopis pro Bintyi - březen 2013

Karviná 17. 3. 2013

Drahá Bintyo,
jsme velmi rádi za tvůj další dopis. Velmi nás potěšil. Jak se ti daří? Nám se daří velmi dobře. Doufáme, že tobě také.
Zima je skoro u konce, ale je stále chladno. Všude kolem nás bylo bílo, ale sníh už pomalu taje. Na jaře začne všechno kvést a příroda se objeví v novém kabátě. Všichni se na jaro těšíme.
V zimě jsme jezdili na hory a lyžovali jsme nebo jsme si zajeli na chatu a trávili jsme čas s našimi rodinami.
V říjnu nás navštívili naši kamarádi z Francie. Nejdříve jsme si dopisovali a potom je někteří naši žáci u sebe ubytovali.
Posíláme Ti velkou pusu!
Brzy na shledanou!
Tví kamarádi.
J
 

Karviná 17. 3. 2013

Chère Bintya,
Nous sommes très heureux d’obtenir ta lettre. Ça nous fait très plaisir. Comment ça va? Nous allons bien.  Nous ésperons que tu vas bien aussi.
L’hiver est presque terminé, mais il fait encore froid.  Tout autour de nous est toujours blanc, mais la neige fond lentement. Au printemps commencera tout à fleurir et la nature s‘apparaîtra dans le nouveau manteau. Nous nous réjouissons de printemps.
En hiver nous sommes allés à la montagnes et nous avons fait du ski ou nous avons passé le temps avec nos familles.
En Octobre, nos amis de la France ont rendu visite à nous. Maintenant nous avons recommencé notre communication à lettres et au mois de mai nous allons en France pour les voir.
Nous t‘envoyons la grande bise .
À bientôt!
Tes amis! J

 
Dopis od Bintye
dopis
Bintya Bintya
Bintya Bintya

dopis
dopis
 
Dopis pro Bintyi - březen 2012
 
 
Dopis a obrázky od Bintye a naše odpověď - listopad 2011
dopis od Bintye
překlad
obrázky
Naše odpověď >>
 
Dopis od  Bintye a naše odpověď - září 2011
dopis
 

překlad

obrázky
Naše odpověď >>
 
Nové fotografie a dopis 2011
 

13. 4. 2011 Karviná

Chère Bintya,

nous sommes très heureux d´obtenir ta lettre. Nous allons bien. Nous voudrions te dire ce qui est nouveau. Maintenant c‘est le printemps, ce sont des giboulées de mars. Quelque fois il fait du soleil ou il fait chaud, une herbe est verte, des oiseaux chantent. Récemment, notre école a organisé un carnaval. Les enfants portaient les masques. Par exemple, comme des princesses, des pirates ou comme des animaux. Nous aimons jouer à la corde aussi, parce que nous faisions la compétition avec les cordes dans notre salle de gym. C´ètait rigolo! Notre collége organise de nombreux ateliers hors-classe. Par exemple, la photographie, les sports, la peinture. A propos, Bintya, tu peins très bien. Tes images sont très belles. Nous ésperons que tu vas nous envoyer une lettre encore.

  Très cordialement, Au revoir!
 

Drahá Bintyo,

jsme velmi rádi za tvůj další dopis. Máme se dobře. Chtěli bychom ti také říci, co je nového. Teď je jaro, počasí je aprílové. Někdy svítí slunce, někdy prší. Tráva je zelená a ptáci zpívají. Nedávno naše škola uspořádala karneval. Děti měli na sobě masky. Například jako princezny, piráti nebo zvířata. Máme také rádi skákání přes švihadlo, udělali jsme soutěž se švihadly v naší tělocvičně. To byla zábava! Naše škola organizuje mnoho aktivit mimo školu. Například: fotografování, sporty, malba. Mimochodem, Binty, maluješ opravdu hezky. Tvé obrázky jsou krásné. Doufáme, že nám zase pošleš dopis.

  Srdečné pozdravy, na shledanou!
 
Bintya Bintya
 

 
Obrázky, které pro nás Bintya nakreslila:

 
Dopis pro Bintyi
Dopis...
 
Fotografie naší školačky
2008
Bintya duben 2008 Bintya duben 2008
Bintya podzim 2008 Bintya podzim 2008
2009  
Bintya květen 2009 Bintya květen 2009
Bintya podzim 2009 Bintya podzim 2009
 
Bintya je už ve škole
 

Drazí přátelé,
jsem moc pyšná na váš dopis. U mě je vše v pořádku, stejně jako u mých přátel. Ve škole postupujeme ve výuce, známe význam vzdělání pro naše životy. Učíme se šest dní v týdnu. Po škole trávíme čas s rodiči, hlavně s mojí maminkou, které pomáhám s domácími pracemi, praním prádla, čerpáním vody ze studny, protože doma vodu nemáme, květiny jsou uvadlé a je velké teplo. Je zde nyní období sucha. Přeji vám mnoho štěstí u zkoušek a zdravím rodiny a přátele. Ahoj   Bintya Sylla

 
A naše odpověď:
 
Chère Bintya!
 
Ça va bien? Nous espérons que tout vas bien chez toi. Les grandes vacances ont fini et maintenant il faut étudier . Nous rentrons à l´école après deux mois de vacances que nous avons passé au bord de la mer, en la colonie de vacances (c´est un endroit où les enfants jouent, se promènent et s´amusent ensemble) ou en admirant le paysage tchèque.

L´automne arrive dans quelques jours, c´est une saison aux couleurs magnifiques. Les feuilles mortes des arbres tombent. Tout est jaune, orange, marron..Le début de l'automne est bien souvent ensoleillé et chaud avantune période pluvieuse et plus froide.

Nous te souhaitons bonne chance et bonne nouvelle année scolaire.

Dis bonjour à ta famille.
Très amicalement.
Tes amis
 

Milá Bintye!

Doufáme, že je u Tebe vše v pořádku a ve škole se Ti líbí. Nám opět začala škola, ale před tím jsme měli dva měsíce prázdniny. Někteří si užívali tepla u moře, jiní byli na táboře (skupina dětí, kteří odjedou z domova na určitou dobu na místo, kde si hrají, chodí na procházky…) a další objevovali krásy české přírody.
 

Za pár dní tady začne podzim, takže už moc teplo nebude. Stěhovaví ptáci odletí do teplých krajin. Ze stromů začne padat listí, které se krásně zbarví do žluta, oranžova a hněda.


Brzy Ti také začne škola, takže přejeme mnoho úspěchů.
 

Měj se hezky a pozdravuj svou rodinu.
Ahoj

Tví přátelé
 
Naše "dcera" povyrostla...
Drazí rodiče,

dobrý den a děkuji za vaši podporu mého vzdělávání. Chodím tento rok do mateřské školky. Ve školce mě to moc baví, protože se učím francouzsky, zpívat, recitovat společně s ostatními dětmi v mém věku. Celá moje rodina je v pořádku a všechny Vás zdraví. Ráda bych od vás dostala zprávy. Doufám, že se máte dobře. Děkuji a nashledanou Bintya Sylla

Bintya Sylla

Bintya Sylla

Bintya Sylla
Notre chère Bintya!

  28. 2. 2008 Karviná

Nous sommes les élèves et le prof du collége Borovského à Karviná en République Tchèque. Presque 500 élèves fréquentent notre école. Beaucoup d´élèves ont choisi le français comme deuxième langue étrangère, c´est pourquoi nous pouvons t´écrire. La scolarité obligatoire chez nous est du 6 au 15 ans. L´année scolaire commence au mois de septembre et se termine en juin. Nous avons les cours du lundi au vendredi du  8.00 -15.00 heures. Nos matières préférées sont: tchéque, anglais, français, allemand, maths, géo, histoire, sciences, musique, gymnastique et arts plastiques. Si nous avons le temps libre ce sont: la dance, le sport, les livres et l´ordinateur qui nous intéressent. Et toi, qu´est-ce que tu aimes faire? Nous avons tes nouvelles photos, tu es trés sympa et belle. Nous t´envoyons quelques cadeaux et nous espérons, que ils t´plairont. Bonne anniversaire Bintya!                 

    Très amicalement, tes amis.
 
Naše milá  Bintyo!

 28. 2. 2008 Karviná

My, žáci a učitelé ZŠ Borovského v Karviné v České republice, jsme Tví rodiče.  Je nás asi 500. Hodně žáků naší školy se učí francouzsky, proto Ti můžeme napsat sami. U nás ve škole jsou žáci od 6 do 15 let. Do školy chodíme od září do června. Školu máme od pondělí do pátku, od 8.00 - 15.00 hodin. Naše oblíbené předměty jsou: čeština, angličtina, francouzština, němčina, matematika, zeměpis, přírodopis, dějepis, hudební výchova, tělocvik, výtvarná výchova. Ve volném čase nás zajímá: tanec, sport, knihy, počítače,… Máme Tvé nové fotky, jsi čím dál hezčí. Zajímá nás co máš ráda Ty? Posíláme Ti nějaké dárečky a doufáme, že se Ti budou líbit a přejeme Ti k narozeninám hodně zdraví a štěstí!

 
První kontakt
Dobrý den!

Jmenuji se Bintya Sylla a narodila jsem se v hlavním městě Guineje, v Conakry - přesně 12. února 2001. Mám jednoho bratra a tři sestry. Naše rodina je velmi chudá, nemáme peníze na to, abych mohla chodit do školy. U nás se totiž musí platit školné. Ale díky kamarádům ze ZŠ Borovského mohu konečně začít chodit do školy. Děkuji a brzo zase napíšu.

Vaše Bintya

P.S. Posílám vám svou fotografii.
  Bintya Sylla
 

Tak podobně by mohl vypadat dopis předškolačky ze vzdálené země ležící na západním pobřeží Afriky - Guineje. V loňském školním roce (2006/07) přišli žáci 9.B s nápadem adoptovat nějakého kamaráda, aby mohl, stejně jako oni, získat vzdělání. Nápad byl na světě, ale jak získat potřebné peníze? Této práce se ujali žáci nynější 7.A, kteří se postarali, aby byla potřebná částka 5 250,- Kč vybrána a tento školní rok byl pro Bintyi finančně zajištěn.

Děkujeme všem žákům, učitelům, rodičům našich dětí a vůbec všem, kteří přispěli finanční částkou na školné pro malou Bintyi.

Věříme, že nejen tento školní rok, ale i další roky se nám podaří umožnit Bintye chodit do školy..
 
 
Další informace na stránkách Občanského sdružení pro rozvojovou pomoc Pro-Contact
 

zapati.gif


Zpět 

Úvodní strana

AUDITORKA